Místo na disku: 1 GB
PHP, MySQL, HTACCESS
5 emailových schránek
neomezený počet subdomén

Místo na disku: 15 GB
PHP, 10x MySQL, HTTPS
HTACCESS, 10x FTP
100 emailových schránek
neomezený počet subdomén

Místo na disku: 35 GB
PHP, 20x MySQL, HTTPS
HTACCESS, 20x FTP
200 emailových schránek
neomezený počet subdomén

Nová cena pro .cz domény
7.3.2019
Nová cena pro .cz domény - 250 Kč za rok

Nový webhosting3 server
20.9.2018
Nový webhosting3 server, MariaDB, PHP 7

Nové podmínky
24.5.2018
Přidány nové obchodní podmínky a smlouva o zpracování osobních údajů, více v patičce webu.

Ověřit doménu:
www. .

Podmínky webhostingu

1.
Je zakázáno umísťovat na server stránky a soubory, které nejsou v souladu s platnými zákony České Republiky, nesmí být v rozporu se všeobecně uznávanými morálními a etickými pravidly a nesmejí poškozovat třetí osoby či organizace.

2.
Provozovatel serveru VIXLab s.r.o. (IČ: 476 78 551, DIČ: CZ47678551) dále jen provozovatel, nenese žádnou zodpovědnost za obsah uveřejnovaných uživatelských stránek. Tuto odpovědnost nese přímo uživatel, který internetové stránky na server uložil. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo zrušení stránek a souboru, které by porušovaly právní řád České republiky, poškozovaly jiné osoby nebo byly v rozporu s těmito podmínkami.

3.
Provozovatel se zavazuje, že informace, které o sobě uživatel při vytvoření uživatelského účtu uvedl, neposkytne třetí osobě (výjimkou je oficiální žádost Policie ČR a orgánů činných v trestním řízení nebo nezbytná data určená pro registraci domény registrátorovi). Při registraci je nutné uvést pravdivé údaje. Provozovatel splňuje všechny náležitosti § 4 zákona o ochraně osobních údajů.

4.
Vaše stránky nesmí žádným způsobem narušovat bezpečnost serveru a jakkoliv připraveny s úmyslem poškodit server provozovatele. Je zakázáno nadměrne zatežovat server obrovským přenosem dat bez vědomí provozovatele.

5.
Provozovatel se zavazuje, že data na serveru neposkytne třetí osobě, nebude data editovat, cenzurovat ani monitorovat, s výjimkou monitorování objemu přenášených dat.

6.
V případě plánovaného i neplánovaného výpadku serveru se provozovatel zavazuje závadu co nejdříve odstranit. Tímto se provozovatel vzdává jakékoliv odpovědnosti za škody způsobené nedostupností vašich internetových stránek.

7.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek užití, a to i bez předchozího upozornění.

8.
Služby jsou zpoplatněny podle aktuálního ceníku. Objednané služby budou aktivovány až po obdržení platby.

9.
Uživatel souhlasí s uchovaním osobních údajů na serveru provozovatele.

10.
Při překročení povoleného prostoru na serveru se uživatel zavazuje data co nejdříve odstranit. V opakovaných případech bude uživateli automaticky změněna varianta hostingu na vyšší.

11.
Výpovědní lhůta je 1 měsíc.